logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไตวาย

อาการ : ไตวาย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ยูรีเมีย (Uremia)

ยูรีเมีย(Uremia อีกชื่อคือ Uremic syndrome) คือ อาการที่เกิดจากไตสูญเสียการทำงานจนทำให้มีของเสียและสารเคมีต่างๆมากมายหลากหลายชนิด