logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไข้สูงหลังได้ยาสลบ

อาการ : ไข้สูงหลังได้ยาสลบ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ไข้สูงอย่างร้าย (Malignant Hyperthermia)

ด้วยภาวะไข้สูงอย่างร้ายเป็นภาวะที่มีความสัมพันธ์กับพันธุกรรม หากผู้ป่วยมีบุคคลในครอบครัวเคยมีอาการในลักษณะภาวะนี้มาก่อนโดยเฉพาะก่อนการเข้ารับการผ่าตัด