logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ไข้สมองอักเสบ

อาการ : ไข้สมองอักเสบ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis vaccine)

โรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese Encephalitis ย่อว่า JE) เป็นโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในประเทศไทย เกิดจากเชื้อไวรัสเจแปนิสเอนเซฟาไลทิส