logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ใบหน้ากระตุกครึ่งซีก

อาการ : ใบหน้ากระตุกครึ่งซีก

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก (Hemifacial Spasm)

โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัดสมองเพียงวิธีเดียว มีโอกาสหายประ มาณ 90% และโรคนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้า