logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / ใช้ยาแล้วได้ผลตรงข้ามกับฤทธิ์ยา

อาการ : ใช้ยาแล้วได้ผลตรงข้ามกับฤทธิ์ยา

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

พาราด็อกซิคอลรีแอกชัน (Paradoxical Reaction)

ยา เป็นสารเคมีหรือสารชีวเคมีที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้ว จะออกฤทธิ์ในการป้องกัน บำบัด บรรเทา หรือรักษาโรค