logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคไวรัสตับอักเสบ บี

อาการ : โรคไวรัสตับอักเสบ บี

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir)

ยาเอนเทคคาเวียร์ (Entecavir)เป็นยาต้านไวรัสที่มีฤทธิ์จำเพาะกับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โดยมีข้อบ่งใช้สำหรับโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังในผู้ใหญ่