logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคโปลิโอ

อาการ : โรคโปลิโอ

โดย ภก.วิชญ์ภัทร ธรานนท์

วัคซีนโปลิโอ(Polio vaccine)

เชื้อไวรัสโปลิโอ(Poliovirus) ที่ก่อโรคโปลิโอ(Poliomyelitis หรือนิยมเรียกทั่วไปว่า Polio/โรคโปลิโอ) เป็นเชื้อที่อาศัยอยู่ในลำไส้และถูกขับถ่ายออกมา