logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน

อาการ : โรคอ้วนและน้ำหนักตัวเกิน

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไดเอทิลโพรพิออน (Diethylpropion)

ยาไดเอทิลโพรพิออน(Diethylpropion หรือ Diethylpropion hydrochloride)หรืออาจเรียกว่า แอมฟีพราโมน (Amfepramone) ถูกใช้เป็นยาลดน้ำหนัก/ยาลดความอ้วน