logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคทางสมอง

อาการ : โรคทางสมอง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

โดพามีน อะโกนิสต์ (Dopamine agonist)

ยาโดพามีน อะโกนิสต์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เช่น รักษาและบำบัดอาการโรคพาร์กินสัน, รักษาอาการอัลไซเมอร์, รักษาภาวะสมาธิสั้น, รักษาอาการขาอยู่ไม่สุข