logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคทางระบบประสาทเหตุพันธุกรรม

อาการ : โรคทางระบบประสาทเหตุพันธุกรรม

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

กลุ่มอาการเซเหตุพันธุกรรมเอฟเอ (FA: Friedreich’s ataxia)

อาการ เซ สั่น หรือ กล้ามเนื้อเสียสหการ(Ataxia) ส่งผลให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้ลำบากขึ้นเพราะไม่สามารถควบคุม การเดิน การหยิบจับสิ่งของต่างๆ ได้เป็นปกติ