logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคตับ

อาการ : โรคตับ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เอนไซม์การทำงานของตับ (Liver enzyme)

เอนไซม์การทำงานของตับ(Liver enzyme) เป็นเอนไซม์ที่สามารถตรวจได้จากการตรวจเลือดโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งถ้าค่านี้ผิดปกติ คือสูงขึ้น

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เอนไซม์การทำงานของตับ หรือ เอนไซม์ตับ (Liver enzyme)

เอนไซม์การทำงานของตับ หรือ เอนไซม์ตับ (Liver enzyme) เป็นเอนไซม์ที่สามารถตรวจได้จากการตรวจเลือดโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งถ้าค่านี้ผิดปกติ