logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคช่องปาก

อาการ : โรคช่องปาก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคเหงือก หรือ โรคของเหงือก (Gum disease)

โรคเหงือก หรือ โรคของเหงือก(Gum disease หรือ Gingival disease)คือ โรค/ภาวะผิดปกติต่างๆที่เกิดกับเหงือกซึ่งส่งผลให้เหงือกอักเสบ อาการพบบ่อยคือ เหงือกจะเจ็บ