logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคจากยุงลาย

อาการ : โรคจากยุงลาย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไข้ซิกา (Zika fever) โรคติดเชื้อซิกาไวรัส (Zika virus infection)

โรคไข้ซิกา คือ โรคเกิดจากร่างกายติดเชื้อไวรัสชื่อซิกาไวรัส โดยมียุงลายเป็นพาหะโรค ซึ่งยุงลายนี้เป็นชนิดเดียวกับที่นำโรคไข้เลือดออก, โรคเด็งกี่ และโรคชิคุนกุนยา