logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

อาการ : โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

โทซิลิซูแมบ (Tocilizumab)

โรครูมาตอยด์ (Rheumatoid) เป็นโรคที่เกิดการอักเสบของอวัยะต่างๆในร่างกาย ที่เห็นเด้นชัดคือบริเวณข้อและเส้นเอ็น ที่เรียกว่า โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์