logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / โรคของหู

อาการ : โรคของหู

โดย พรลภัส บุญสอน

ยาหยอดหู (Ear drops)

ยาหยอดหู (Ear drop) ความหมายทางเภสัชกรรมคือ เป็นยาที่ใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในช่องหู, รักษาการอักเสบภายในหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง