logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลเน่ารุนแรง

อาการ : แผลเน่ารุนแรง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

แก๊สแกงกรีน (Gas gangrene)

แก๊สแกงกรีน(Gas gangrene)คือ โรคติดเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงที่อาจทำให้ ถึงตายได้สูง โดยติดเชื้อลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อของเนื้อเยื่อ/อวัยวะต่างๆ