logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลปากทวารหนัก

อาการ : แผลปากทวารหนัก

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

แผลรอยแยกขอบทวารหนัก แผลปริขอบทวารหนัก (Anal fissure)

อาการเจ็บรูทวารหนักอาจส่งผลให้มีอาการเจ็บเวลาปัสสาวะได้ หรือทำให้ปวดปัสสาวะบ่อยด้วยได้ เพราะอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ