logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลที่ริมฝีปาก

อาการ : แผลที่ริมฝีปาก

โดย พญ.ชลธิรศน์ ศรีเกษตรสรากุล

เริมริมฝีปาก (Herpes Labialis)

เริมริมฝีปากเป็นโรคติดต่อจากการสัมผัส โดยติดต่อจากการสัมผัสรอยโรคและ/หรือสารคัดหลั่งจากรอยโรค ทั้งจากรอยโรคของตนเองและ/หรือจากผู้อื่นที่ติดเชื้อไวรัสนี้