logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แผลที่ก้น

อาการ : แผลที่ก้น

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

แผลรอยแยกขอบทวารหนัก แผลปริขอบทวารหนัก (Anal fissure)

อาการเจ็บรูทวารหนักอาจส่งผลให้มีอาการเจ็บเวลาปัสสาวะได้ หรือทำให้ปวดปัสสาวะบ่อยด้วยได้ เพราะอาจส่งผลให้เกิดการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ฝีคัณฑสูตร (Anal fistula)

โรคฝีคัณฑสูตร (Anal fistula หรือ Fistula-in-ano) คือ โรคที่ด้านในของทวารหนักเกิดมีรูขึ้นมา ซึ่งรูนี้เป็นเส้นทางที่จะไปเชื่อมต่อกับผิวหนังภายนอกบริเวณแก้มก้น