logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / แขน ขา ไม่มีแรง

อาการ : แขน ขา ไม่มีแรง

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

อ่อนแรง อาการอ่อนแรง (Motor Weakness)

อาการอ่อนแรง คือ อาการผิดปกติทางระบบประสาทอย่างหนึ่ง ผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ ร่างกายไม่สามารถบังคับให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวหรือทำงานได้ตามปกติ