logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เหน็บชา

อาการ : เหน็บชา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ภาวะขาดวิตามินบี-1 หรือ โรคเหน็บชา (Vitamin B-1 deficiency หรือ Beriberi)

ภาวะขาดวิตามินบี-1 (Vitamin B 1 deficiency) หรือเรียกอีกชื่อว่า โรคเหน็บชา (Beriberi) เป็นภาวะหรือโรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน บี-1