logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เหงื่อออกกลางคืน

อาการ : เหงื่อออกกลางคืน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เหงื่อออกกลางคืน (Night sweat)

เหงื่อออกกลางคืน (Night sweat) เป็นอาการไม่ใช่โรค หมายถึง มีเหงื่อออกชุ่มตัวเกิดเฉพาะในช่วงกลางคืนทั้งๆที่อุณหภูมิห้องปกติ ทั้งนี้เกิดโดยไม่มีไข้