logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เหงือกเลือดออกง่าย

อาการ : เหงือกเลือดออกง่าย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

โรคลักปิดลักเปิด โรคขาดวิตามิน-ซี (Scurvy)

โรคลักปิดลักเปิด (Scurvy หรือ Vitamin C deficiency) เป็นโรคที่เกิดจากร่างกายขาดวิตามิน-ซี (Vitamin C หรือ Ascorbic acid) โดยอาการสำคัญของโรค คือ เหงือกบวม

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เลือดออกตามไรฟัน เหงือกเลือดออก (Gum bleeding)

เลือดออกตามไรฟัน หรือเหงือกเลือดออก (Gum bleeding) เป็นอาการไม่ใช่โรค อาการเลือดออกที่เหงือกมักพบได้บ่อยในบริเวณไรฟัน (แนวฟันตอนที่เหงือกหุ้ม)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เหงือกอักเสบ (Gingivitis)

ภาวะเกิดคราบหินปูนจากน้ำลายที่จับอยู่กับเหงือกส่วนที่หุ้มฟันไว้ร่วมกับมีการเกาะอา ศัยของแบคทีเรียที่คราบหินปูนนั้นที่เรียกว่า “Biofilm หรือ Plaque”