logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เสียว

อาการ : เสียว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน (Paresthesia)

ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน เป็นอาการ คือ การรู้สึก ชาๆ เสียวแปลบๆ อาจคล้ายมีเข็มมาทิ่มแทง อาจร่วมกับคัน หรือคล้ายมีตัวอะไรไต่อยู่ที่ผิวหนัง