logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดออกผิดปกติ

อาการ : เลือดออกผิดปกติ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เลือดออกผิดปกติ (Abnormal bleeding)

ปกติเมื่อมีการฉีกขาดของหลอดเลือดจะเกิดภาวะเลือดออกได้เสมอเช่น การมีบาดแผลจากอุบัติเหตุ เลือดกำเดาจากการสั่งน้ำมูกรุนแรง หรือเลือดประจำเดือน