logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดออกที่ตาขาว

อาการ : เลือดออกที่ตาขาว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

เลือดออกใต้เยื่อตา (Subconjunctival hemorrhage)

สาเหตุที่พบบ่อยสุดในคนที่ไม่ได้รับอุบัติเหตุ ได้แก่ การเพิ่มแรงดันภายในเบ้าตา เช่น จากการยกของหนักต้องออกแรงมาก, ไอ จาม อย่างรุนแรง, หัวเราะรุนแรง