logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดปนน้ำลาย

อาการ : เลือดปนน้ำลาย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มีเลือดปนน้ำลาย (Blood in saliva)

น้ำลายที่มีเลือดปน หรือน้ำลายปนเลือด หรือน้ำลายเป็นเลือด (Blood in saliva) หมาย ถึง เมื่อบ้วนน้ำลายจะเห็นมีเลือดสดหรือเป็นเลือดค้างเก่าสีคล้ายกาแฟดำ