logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เลือดกำเดาไหล

อาการ : เลือดกำเดาไหล

โดย ร้อยโท แพทย์หญิง นทมณฑ์ ชรากร

เลือดกำเดา การตกเลือดกำเดา (Epistaxis)

เลือดกำเดา หรือ การตกเลือดกำเดา (Epistaxis หรือ Nosebleed) คือ ภาวะที่มีเลือดไหลออกจากช่องจมูก หนึ่งหรือสองช่องก็ได้ โดย 90% ของผู้ป่วย