logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เมาค้าง

อาการ : เมาค้าง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เมาค้าง (Hangover)

เมาค้าง(Hangover) เป็นอาการ ความรู้สึกที่ไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นตามหลังการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือบางครั้งอาจพบเกิดจากสารอื่นๆได้ เช่น ยาบางชนิด วัตถุเจือปนอาหารบางชนิด สารเสพติดบางชนิด หรือ สมุนไพรบางชนิด ทั้งนี้อาการมักเป็นอยู่ประมาณ 1-2 วันหลังการดื่มแอลกอฮอล์หรือการใช้สารนั้นๆ แต่บางคนอาการอาจคงอยู่ได้หลายวัน