logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เป็นมูก

อาการ : เป็นมูก

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ลำไส้ใหญ่อักเสบ (Colitis)

ลำไส้ใหญ่อักเสบอาจเกิดเฉพาะที่ลำไส้ใหญ่ และ/หรือเกิดร่วมกับการอักเสบของกระ เพาะอาหาร และ/หรือของลำไส้เล็กก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุและความรุนแรงของโรค