logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เป็นพยาธิ

อาการ : เป็นพยาธิ

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin)

ยาไอเวอร์เมคตินมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคพยาธิตัวกลมสตรองจีลอยด์, พยาธิไส้เดือน, พยาธิเท้าช้าง, พยาธิตัวจี๊ด, รวมไปถึงรักษาโรคหิด