logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เปลือกตาบวมแดง

อาการ : เปลือกตาบวมแดง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

เปลือกตาอักเสบ หรือหนังตาอักเสบ (Blepharitis)

ป้องกันเปลือกตาอักเสบได้โดยรักษาความสะอาดเปลือกตา ผิวหนังรอบตา และที่ใบ หน้า โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้เครื่องสำอางที่ควรต้องล้างออกให้สะอาดก่อนเข้านอนทุกครั้ง