logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เบาหวานในเด็ก

อาการ : เบาหวานในเด็ก

โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อวยพร ปะนะมณฑา

เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น (Juvenile diabetes mellitus)

ความรุนแรงของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในระยะเริ่มต้นที่มีภาวะเลือดเป็นกรด ถ้าไม่ได้รับการวินิจฉัย และรักษาทันท่วงที อาจเสียชีวิตได้