logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทรา

อาการ : เจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทรา

โดย ศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สภาพผัก (Vegetative State)

จากหลักฐานทางการแพทย์ ไม่พบว่า มียาบำรุงสมองหรือยาใดๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ/หรือ สมุนไพร ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสภาพผักมีอาการดีขึ้น