logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บหน้าอกเฉียบพลันร่วมกับหายใจเหนื่อยหอบ

อาการ : เจ็บหน้าอกเฉียบพลันร่วมกับหายใจเหนื่อยหอบ

โดย แพทย์หญิง สลิล ศิริอุดมภาส

ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ (Pneumothorax)

ภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ (Pneumothorax) หรือบางคนเรียกง่ายๆว่า โรคปอดแตก หรือบางคนเรียกว่า ภาวะมีลมในเยื่อหุ้มปอด คือ ภาวะที่โพรงเยื่อหุ้มปอด