logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บตามรอบประจำเดือน

อาการ : เจ็บตามรอบประจำเดือน

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ไฟโบรซีสติคเต้านม หรือ ซีสต์เต้านม (Fibrocystic breast)

ไฟโบรซีสติคเต้านม หรือ ซีสต์เต้านม หรือ ถุงน้ำเต้านม (Fibrocystic breast หรือ Fibrocystic breast disease)คือ ภาวะที่เซลล์เนื้อเยื่อเต้านมทั้งชนิดสร้างน้ำนม