logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เจ็บจากถูกผมตำ

อาการ : เจ็บจากถูกผมตำ

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เส้นผมตำเท้า หรือ เส้นผมตำผิวหนัง (Hair splinter)

เส้นผมตำเท้า(Hair splinter) คือ ภาวะเส้นผม’ตำ/แทง’เข้าผิวหนังชั้นนอกของฝ่าเท้า แต่ก็พบเกิดกับผิวหนังได้ทุกส่วน ซึ่งสามารถเห็นเส้นผมที่ตำแหน่งถูกตำได้ด้วยตาเปล่า