logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เคืองตา

อาการ : เคืองตา

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

สารเคมีเข้าตา (Chemical eye burns)

คนทั่วไปเข้าใจผิดว่ากรดทำลายดวงตาได้มากกว่า ความจริงด่างทำลายได้มากกว่าโดยเฉพาะด่างแอมโมเนียม ไฮดรอกไซด์ (Ammo nium hydroxide/NH4OH)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

หนังตาบนหย่อน (Dermatochalasis)

ผิวหนังรอบตา/ดวงตา เป็นผิวหนังที่บางที่สุดในร่างกาย โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณเปลือกตา/หนังตาที่ถัดจากโคนขนตาขึ้นมาถึงรอยที่ทำให้เกิดตา 2 ชั้น

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

ตาแห้ง (Dry eye)

ตาแห้ง (Dry eye หรือ Xerophthalmia) เป็นภาวะที่ฟิล์มน้ำตา หรือ Tear film ที่ฉาบอยู่บริเวณผิว/เนื้อเยื่อส่วนหน้าของลูกตา (Ocular surface)

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

ต่อมน้ำตามัยโบเบียนทำงานผิดปกติ หรือ โรคเอ็มจีดี (Meibomian gland dysfunction: MGD)

อาการของโรค/ภาวะเอ็มจีดี มักจะเริ่มจากน้อย เพียงรู้สึกตาแห้ง ไม่สบายตา แม้ว่าได้พักสายตา ซึ่งถ้าไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดตาแห้งแล้ว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต

เยื่อตาอักเสบจากภูมิแพ้ (Allergic conjunctivitis)

แม้ภาวะเยื่อบุตาอักเสบจากภูมิแพ้ส่วนมากไม่ทำให้สูญเสียสายตา ก็ควรไปรับการตรวจว่าไม่เป็นโรคร้ายแรงอื่น และขอคำแนะนำการปฏิบัติตนตลอดจนการแนะนำการใช้ยาที่เหมาะสม