logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / เครื่องสำอาง

อาการ : เครื่องสำอาง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ประเภทเครื่องสำอาง (Cosmetic product category)

ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535 ระบุว่า ‘เครื่องสำอาง’ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดร่างกาย หรือทำให้เกิดความสวย

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

ไทอามิดอล (Thiamidol)

‘ฝ้า’ เป็นลักษณะของผิวหนังที่มีเม็ดสีหรือที่เรียกกันว่าเมลานิน (Melanin) มากเกินปกติมารวมตัวกันในบริเวณผิวหนังที่โดนแสงแดดจัดบ่อยๆ โดยเฉพาะตรงใบหน้าและลำคอ