logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อุจจาระกลิ่นแรง

อาการ : อุจจาระกลิ่นแรง

โดย เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร

บิสมัทซับแกลเลต (Bismuth subgallate)

ยาบิสมัทซับแกลเลตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ ช่วยลดกลิ่นของอุจจาระ, ช่วยสมานบาด แผลและลดภาวะเลือดออกในทางเดินอาหาร, ใช้เป็นยาหลังผ่าตัดลำไส้