logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการผิดปกติเมื่อให้ยาทางหลอดเลือดดำ

อาการ : อาการผิดปกติเมื่อให้ยาทางหลอดเลือดดำ

โดย ภก.ศิวัสว์ ผุลลาภิวัฒน์

ปฏิกิริยาจากการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ (Infusion-related Reactions)

การให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้น ยาหลายชนิดมีวิธีการบริหารด้วยการหยดยาเข้าหลอดเลือดดำ (Intravenous Infusion; IV Infusion)