logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการผิดปกติทางหูรุนแรงเฉียบพลัน

อาการ : อาการผิดปกติทางหูรุนแรงเฉียบพลัน

โดย นายแพทย์ พิชัย พัวเพิ่มพูนศิริ

ภาวะเร่งด่วนทางหู (Ear emergencies)

การสูญเสียการได้ยินชนิดประสาทรับฟังเสียงเสีย อาจเป็นเพียงชั่วคราว หรืออาจเป็นถาวรก็ได้ ถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาช้าเกินไป