logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการบวมมักร่วมกับลมพิษ

อาการ : อาการบวมมักร่วมกับลมพิษ

โดย พญ. ธนัฐนุช วงศ์ชินศรี

แองจิโออีดีมา (Angioedema)

ภาวะแองจิโออีดีมามีอาการคือ การบวมตามเปลือกตา ริมฝีปาก ใบหน้า มือ เท้า หรือบริเวณอวัยวะสืบพันธุ์ ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บหรือแสบๆร้อน บ่อยครั้งในผู้ป่วยที่มีภาวะแองจิโออีดีมานั้นจะพบมีผื่นลมพิษร่วมด้วย