logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / อาการทางปอด

อาการ : อาการทางปอด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ซาร์คอยโดซิส (Sarcoidosis)

ซาร์คอยโดซิส(Sarcoidosis) เป็นโรคที่เกิดจากมีการอักเสบชนิดไม่ใช่จากการติดเชื้อของเนื้อเยื่อ/ อวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย แต่อวัยวะที่พบเกิดบ่อยคือที่ ”ปอด”