logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หูอื้อข้างเดียว

อาการ : หูอื้อข้างเดียว

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

มะเร็งโพรงหลังจมูก (Nasopharyngeal carcinoma)

มะเร็งโพรงหลังจมูก(Nasopharyngeal carcinoma)คือ โรคที่เกิดจากเซลล์ของผนังโพรงหลังจมูกเกิดการเจริญเติบโต แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว ผิดปกติ