logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หูอื้อ

อาการ : หูอื้อ

โดย แพทย์หญิง วัชราภรณ์ บัวโฉม

น้ำเข้าหู (Swimmer’s ear)

เมื่อมีน้ำเข้าหูแนะนำให้เอียงศีรษะเอาหูข้างที่น้ำเข้าลงต่ำและดึงใบหูให้กางออก โดยดึงขึ้นบนและไปทางด้านหลังเพื่อทำให้ช่องหูอยู่ในแนวตรง ทำให้น้ำสามารถไหลออกมาได้ง่าย

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หูอื้อ อาการหูอื้อ มีเสียงในหู (Tinnitus)

หูอื้อ หรืออาการหูอื้อ หรือมีเสียงในหู (Tinnitus) เป็นอาการที่รู้สึกว่ามีเสียงอยู่ในหูตลอดเวลา บางคนอาจรู้สึกแน่นหูร่วมด้วย อาการอาจเป็นๆหายๆเรื้อรัง

โดย พลเอก นายแพทย์ ชาญชัย ชรากร

หูดับเฉียบพลัน (Sudden hearing loss)

เมื่อมีหูไม่ได้ยิน เป็นอาการที่ไม่สามารถดูแลตนเองให้หายได้ และโอกาสหายขึ้นกับการพบแพทย์/แพทย์ หูคอ จมูก ได้เร็ว ดังนั้นเมื่อมีอาการหูดับเฉียบพลัน

โดย นพ.กรีฑา ม่วงทอง

สิ่งแปลกปลอมในช่องหู (Foreign body in the ear canal)

สิ่งแปลกปลอมในช่องหู (Foreign body in the ear canal) เป็นปัญหาที่พบบ่อยในเด็ก แต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหารุนแรง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

เนื้องอกเส้นประสาทหู (Vestibular schwannoma)

เนื้องอกเส้นประสาทหู หรือ เนื้องอกประสาทหู(Vestibular schwannoma ย่อว่า VS อีกชื่อคือ Acoustic neuroma)คือโรคที่เกิดจากเซลล์ประสาทหูในส่วนเนื้อเยื่อปลอกประสาท