logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หายใจเสียงวี๊ด

อาการ : หายใจเสียงวี๊ด

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

หายใจเสียงหวีด (Wheezing)

หายใจเสียงหวีด หรือ เสียงหายใจหวีดหวือ (Wheezing หรือ Wheeze หรือ Whistling sound) คือ อาการที่เกิดเสียงผิดปกติขึ้นขณะหายใจ ทั้งนี้ในการหายใจปกติต้องเงียบ