logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หายใจลำบากทันที

อาการ : หายใจลำบากทันที

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดปอด (Pulmonary embolism)

สิ่งหลุดอุดหลอดเลือดปอด คือ ภาวะที่มีสิ่งหลุดอุดหลอดเลือด การอุดตันนี้เกิดในหลอดเลือดแดงของปอด จะมีอาการเกิดขึ้นทันที ได้แก่ หายใจลำบาก และมักร่วมกับเจ็บหน้าอก