logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หัวใจวายเรื้อรัง

อาการ : หัวใจวายเรื้อรัง

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สมภพ พระธานี

การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ (Heart transplantation)

อาการจากร่างกายปฏิเสธหัวใจใหม่ คือ หายใจตื้น ถี่ มีไข้ อ่อนเพลีย น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่สัมพันธ์กับอาหารที่กิน และ ปัสสาวะออกน้อย