logo

ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย

Home / ค้นหาอาการที่เกิดขึ้นภายในร่างกาย / หลังยึดเรื้อรัง

อาการ : หลังยึดเรื้อรัง

โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง พวงทอง ไกรพิบูลย์

ข้อสันหลังอักเสบยึดติด (Ankylosing spondylitis)

ข้อสันหลังอักเสบยึดติด(Ankylosing spondylitis ย่อว่า AS และชื่ออื่นคือ Bechterew disease หรือ Marie Strumpell disease)